Äritegevuse alustamine Soomes eeldab üldjuhul seda, et ettevõte esitab ettevõtte registreerimiseks asutamisteate. Asutamisteatega ettevõte registreerub või esitab registreerimisavalduse sõltuvalt oma tegevusest maksameti tulumaksukohustuslaste registrisse, tööandjate registrisse ja ettemaksuregistrisse. Üksikute tööülesannete puhul võib ettevõte registreerimise asemel taotleda maksubüroost tuluallikamaksukaarti. Peale asutamisteate esitamist määratakse ettevõttele Soome maksuameti registreemiskood ehk Y-tunnus.

Lisaks Soome maksuametile esitatavale tegevusteatele on vajalik enne tegevuse alustamist:
- kanda ettevõte Vastuugroup (Tilaajavastuu) registrisse
- sõlmida kindlustusfirmaga töötajate õnnetusjuhtumi kindlustus (pole vaja kui E101 tõend)
- sõlmida leping töötervishoiu teenust osutava asutusega Soomes
- esitada teade AVI-le töötajate Soome lähetamisest enne nende tööle asumist
- kontrollida, et ehitusobjektil töötavatel isikutel oleksid maksunumbriregistrisse kantud maksunumber ja identifitseerimist võimaldav pildiga rinnasilt - nt Valtti kaart.

Soome Raamatupidamine OÜ pakub abi nõutavatesse registritesse kandmisel, dokumentide ja lepingute vormistamisel. 

Juhul, kui Soomes alustate tegevust esmakordselt  soovitan meilt  tellida ka konsultatsiooniteenus, mille käigus selgitame ja tutvustame just Teie ettevõttest lähtuvalt Soomes kehtivaid  seadusi, reegleid, registreeringuid, deklareerimiskohustust jne.

Küsi pakkumist