Osutame raamatupidamisteenust nii Eesti kui ka Soome äriühingutele, sealhulgas ka ettevõtetele kellel on püsiv tegevuskoht Soomes. Pakume ka ärinõustamise ja dokumentatsiooni koostamise teenust ettevõtte asutamisel või ümberkujundamisel, esindame klienti erinevates ametites ja organisatsioonides. Teenuse osutamiseks oleme kaasanud pikaajaliste kogemustega töötajaid ja oma ala asjatundjaid. 

Soomes tegutsevate ettevõtete raamatupidamis-  ja palgaarvestust korraldame vastavalt Soomes kehtivale seadusandlusele, kollektiivlepingutele ja kohtulahenditele. Teenuseid osutame eesti, soome ja vene keeles.

Erinevaid näiteid ja uusi seaduste muudatusi, mis puudutavad Soome raamatupidamisarvestust kajastame rubriigis "Uudised".

Anname parima, et klient saaks meie poolt igakülgset tuge oma äritegevuseks.


Soome Raamatupidamine OÜ on  Tilaajavastuu Partneri