Raamatupidamisteenuse hinnakiri on jaotatud järgnevalt:
Hinnakiri Eestis tegutsevale äriühingule
Hinnakiri Soome äriühingule (OY), Soomes püsiva tegevuskoha kaudu tegutsevale äriühingule


*Püsitegevuskoht Soomes-  Koht, kus praktiseeritakse ehitus-, paigaldus- või kokkupanekutegevust, tekitab ettevõttele püsiva tegevuskoha, kui tegevus kestab rohkem kui 6  kuud.Käibemaksustamisel tekib püsiv tegevuskoht ehitus- ja paigaldustegevuses kui üks töö või järjestikused töövõtud kestavad rohkem kui 9 kuud.Püsiv tegevuskoht võib tekkida ka tänu juhtimiskeskuse kandumisele Soome nt ettevõtte juhataja on Soome alaline elanik, ettevõttel on esindus Soomes jne. 

Lähemalt loe Soome Maksuameti kodulehelt.