Millal ja millised dokumendid tuleb esitada raamatupidamisele?
Raamatupidamisele tuleb esitada hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 12 kuupäevaks  müügiarved, ostuarved, tsekid ja kviitungid, pangaväljavõte, muu ettevõtte majandustegevust puudutav korrespondents. Soome Raamatupidamine OÜ jätab omale õiguse hiljem esitatud dokumentide töötlemise eest  küsida lisatasu vastavalt hinnakirjale.

Kuhu ja kuidas dokumendid tuua?
Juhul, kui ei ole eraldi kokkulepitud siis raamatupidmiasdokumendid palume tuua paberkandjal või postitada Soome Raamatupidamine OÜ kontorisse - Mustamäe tee 44  10621 Tallinn.

Millist täiendavat informatsiooni vajab raamatupidamisbüroo enne dokumendi töötlemist?
Sõiduautoga seotud kuludokumentidele palume märkida peale millised kulud on  100% ettevõtlusega seotud sõiduautotega. Kui märget peal ei ole, eeldame et tegu on osaliselt ettevõtluses kasutatavate sõiduautode kuluga.
Juhul, kui ettvõte kasutab raamatupidamisarvestuses objektipõhist arvestust siis tuleks dokuementidele märkida ka viide millise objekti kulus tuleks dokumenti kajastada.

Kuidas toimub raamatupidamiskonsultatsiooni teenuse osutamine?
E-posti või telefoni teel nõustame ainult lepingulisi kliente. Mitte lepingulisi kliente nõustame personaalselt kontoris. Nõustamisteenuse eest tasumine mitte lepingulistele klientidele toimub ettemaksu alusel või konsultatsiooni läbi viimise kohal vastavalt hinnakirjale. 

Kuidas toimub raamatupidamisteenuse lepingu lõpetamine?
Kliendil on võimalik teenuseleping lõpetada eeldusel, et Soome Raamatupidamine OÜ ees ei ole võlgnevust, kolme kuu ette teatamisega. Soome Raamatupidamine OÜ jätab omale õiguse lepingu ülesöelda, juhul kui kliendil on põhjendamatult tähtaegselt tasumata vähemalt kaks arvet.