2017.aastast on igakuiste deklaratsioonide esitamine Soome maksuametile võimalik ainult elektroonselt
01.01.2017

2017.aastast on igakuiste deklaratsioonide esitamine Soome maksuametile võimalik ainult elektroonselt;  laieneb maksupõhise käibemaksu deklareerimise võimalus: verotili-teenus asendub oma-vero teenusega. Muutub ka maksudeklarastsioonide parandamise kord, kasvavad trahvid deklaratsioonide õigeaegse mitteesitamise eest. 

Seega ettevõtel, kellel ei ole veel KATSO tunnuseid, on soovitav need koheselt taodelda, et kindlustada elektroonsete deklaratsioonide õigeaegne esitamine. Olemasolevad, varem taodeldud KATSO tunnused kehtivad edasi.