2019 MAKSU MUUDATUSED
29.11.2018

2019 MAKSU MUUDATUSED

Töötasu alammäär 2019. aastal 540 eurot kuus ja tunnitasu 3,2 eurot tunnis.

Sotsiaalmaksu määr on 33%.

Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 500 eurot (2018. aastal kehtinud 470 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 165 eurot kuus.