Rootsis teenuseid osutavatele Eesti ettevõtjatele hakkavad kehtima 2021 aastast uued reeglid.
25.12.2020
Rootsi seadusandluses tehti 2020 aasta lõpus rida muudatusi, mis puudutavad ka Rootsi turul teenuseid osutavaid Eesti ettevõtteid ja mis hakkavad kehtima alates 01.01.2021.

Neli peamist muudatust.
1. Majanduslikult sõltuva töötaja (Economic employer) kontseptsioon ja sellest tuleneva töötasudelt makstava tulumaksu tasumise kohustus Rootsi Maksuametile.
2. Töötasude deklareerimise ja kinnipeetud maksude tasumise kohustus.
3. Rootsi tellijal on 30% tulumaksu kinnipidamise kohustus Rootsi maksuametis (Skatteverket) registreerimata (ettevõttel puudub F-skatt number) teenuse osutajatest ettevõtetele tehtavatelt väljamaksetelt.
4. Uued majandusaasta aruandevormid teiste riikide ettevõtetele sh ka mitte püsitegevuskohaga ettevõtetele Rootsis.
Nimetatud muudatused toovad kaasa ettevõtete registreerimise  ning F-skatt maksunumbri taotlemise vajaduse.

Ettevõtte registreerimine Rootsi maksuametis (F-skatt) maksunumbri taotlemiseks hind:
200 EUR/avaldus + km .

Teenuse tellimiseks võta ühendust:
Tel: +372 56 206 200 (EST, RUS, ENG).
e-post: info@raamatupidamine.ee